Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. D Āzija, DA Āzija 1♦
2. D Āzija, DA Āzija 1♦
3. D Āzija, DA Āzija 2♦