Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Amerikas kalni 1♦
2. Derīgo izrakteņu atradnes 1♦
3. Amerikas reljefs, derīgie izrakteņi 1♦