Teorija

Uzdevumi

1. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Amerikas atklāšana un izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Amerikas atklājēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Amerikas atklāšana un vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Amerikas atklāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Amerikas atklājēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Amerikas kalni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Amerikas reljefs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Amerikas reljefs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Derīgo izrakteņu atradnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Amerikas reljefs, derīgie izrakteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Amerikas atklāšana un izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Amerikas reljefs un derīgie izrakteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli