Teorija

Uzdevumi

1. Āfrikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Āfrikas reljefs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Āfrikas klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Āfrikas upes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Āfrikas ezeri

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Āfrikas dabas zonas 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Āfrikas dabas zonas 2. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Āfrikas dabas zonas 3. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Āfrikas dabas zonas 4. daļa.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Āfrikas dabas zonas 5. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Āfrikas dabas zonas 6. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Āfrikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Āfrikas dabas zonas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli