Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Svira Sviras līdzsvara nosacījums, spēks, spēka plecs. Sviras pielietošana.
2. Trīsis Kustīgie, nekustīgie trīši. Trīšu pielietojums
3. Slīpā plakne Slīpā plakne, tās pielietojums tehnikā. Slīpās plaknes lietojums citos vienkāršos mehānismos
4. Tilta konstrukcija Tiltu veidi, slodzes sadale, konstrukciju piemēri
5. Siltuma dzinēji Tvaika mašīnas. Tvaika turbīnas. Tvaika dzinēji.
6. Dzinēji Iekšdedzes dzinējs.
7. Pulksteņi Saules pulkstenis. Klepsidra. Mehāniskie pulksteņi. Atompulkstenis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svira 1. izziņas līmenis zema 2♦ Atsvara svara aprēķināšana, lai svira būtu līdzsvarā
2. Šūpoles 1. izziņas līmenis zema 3♦ Spēka aprēķināšana sviras šūpolēs
3. Svira 1. izziņas līmenis zema 2♦ Jānosaka spēks, kuru pieliekot svira atrodas līdzsvara stāvoklī
4. Svira. Plakanknaibles 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Spēka aprēķināšana plakanknaiblēs
5. Svira 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jāaprēķina dinamometra rādījums, ja svira atrodas līdzsvarā
6. Svira 1. izziņas līmenis augsta 8♦ Jāaprēķina atsvaru masu, lai vairākkārtīgā svira atrastos līdzsvarā
7. Trīsis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jānosaka spēka ietaupījums, izmantojot trīsi
8. Trīsis 1. izziņas līmenis zema 3♦ Jānosaka kādu spēku rādīs dinamometri, izmantojot trīšu sistēmu
9. Slīpā plakne 1. izziņas līmenis zema 2♦ Jāaprēķina spēka ietaupījums, ko dod slīpā plakne
10. Slīpā plakne 1. izziņas līmenis zema 2♦ Jānosaka, kura no dažāda slīpuma plaknēm dod lielāko spēka ietaupījumu
11. Slīpā plakne 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jāaprēķina spēka lielums, kas jāpieliek, izmantojot slīpo plakni
12. Vienkāršie mehānismi 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Jāaprēķina spēka ietaupījums, ja lieto apvienotus vairākus vienkāršos mehānismus
13. Slodzes sadale dažādos tiltu veidos 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jānosaka, vai slodzes sadalījuma attēlojums dažādās tiltu konstrukcijās ir korekts
14. Slodzes sadale dažādos tiltu veidos 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jānosaka, vai dotais slodzes sadalījums atbilst dotajai tilta konstrukcijai
15. Svira 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jānosaka atsvara masa, lai svira būtu līdzsvarā
16. Siltuma dzinēji 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi
17. Skaņas saglabāšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Skaņas saglabāšanas veidi un skaņas ieraksta ierīces
18. Optiskās ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Optisko ierīču funkciju noteikšana