Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 3. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs un jauda Elektriskās strāvas darbs un jauda
2. Elektroenerģija Elektroenerģijas patēriņš. Elektroenerģijas skaitītājs. Elektroenerģijas tarifs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaudas mērvienības
2. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sadzīvē izmantojamo elektroierīču jauda
3. Jauda 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Spuldzītes jaudas aprēķināšana, ja dots strāvas stiprums un spriegums
4. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dota jauda un spriegums
5. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Baterijas sprieguma aprēķināšana, ja dota jauda un strāvas stiprums
6. Pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Spuldzes pretestības aprēķināšana, ja dota jauda un spriegums
7. Elektriskā strāva 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektriskās strāvas aprēķināšana, ja dota pretestība un jauda
8. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Patērētās elektroenerģijas aprēķināšana.
9. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Patērētās elektroenerģijas aprēķināšana ( minūtes jāpārvērš stundās).
10. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Samaksas par patērēto elektroenerģiju aprēķināšana pēc skaitītāja rādījumiem.
11. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Samaksas par patērēto elektroenerģiju aprēķināšana.
12. Elektromagnēts 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektromagnēta uzbūve
13. Transformators 1. izziņas līmenis augsta 4♦ Transformatora funkcijas. Vijumu skaits primārajā un sekundārajā spolē.
14. Elektromotors 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektrodzinējs. Izpratnes jautājumi par darbības principiem.
15. Elektroģenerators 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektriskais ģenerators. Izpratnes jautājumi par darbības principiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauda 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi, vai proti lietot jaudas formulu un Oma likumu!
2. Elektroenerģija 00:00:00 vidēja 4♦ Pārbaudi, vai proti aprēķināt patērēto elektroenerģiju un samaksu par to!
3. Enerģijas izmantošana 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi savas zināšnas par elektroiekārtām!