Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 2. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās ķēdes Elektriskās ķēdes elementi
2. Virknes slēgums Strāvas stipruma, pretestības aprēķināšana virknes slēgumā. Sprieguma kritums.
3. Paralēlais slēgums Strāvas stipruma un sprieguma aprēķināšana paralēlajā slēgumā.
4. Mērierīces Voltmetrs, ampērmetrs. Sprieguma un strāvas stipruma mērīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienas pretestības aprēķināšana, ja dotas pārējās pretestības
2. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pretestības robežu noteikšana, ja virknē ir reostats.
3. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strāvas stipruma un sprieguma krituma aprēķināšana eglīšu spuldzīšu virtenei.
4. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dots kopējais spriegums un atsevišķas pretestības
5. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Virknes kopējo pretestību salīdzināšana.
6. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ķēdes kopējā strāvas stipruma aprēķināšana
7. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopējās pretestības aprēķināšana, ja visu patērētāju pretestības ir vienādas.
8. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dots kopējais spriegums un atsevišķas pretestības
9. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dotas divu vadītāju pretestības un viena - strāvas stiprums
10. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par virknes un paralēlo slēgumu
11. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķēdes kopējās pretestības aprēķināšana, ja visu patērētāju pretestības ir vienādas (virknes vai paralēlais slēgums)
12. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķēdes kopējā strāvas stipruma aprēķināšana (virknes vai paralēlais slēgums)
13. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sprieguma krituma aprēķināšana uz katru vadītāju, ja dots kopējais spriegums
14. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopējās pretestības aprēķināšana, ja dots jaukts slēgums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi savas zināšanas par virknes slēgumu!
2. Paralēlais slēgums 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi zināšanas par paralēlo slēgumu!