Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Elektriskā pretestība 4p.
2. Elektriskā pretestība 1p.
3. Īpatnējā pretestība 2p.