5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 1. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskie lādiņi. Atoms. Elektrostatiskā indukcija. Vadītāji un izolatori
2. Elektriskais spriegums Elektriskā strāva. Strāvas avoti.
3. Voltmetrs Sprieguma mērīšana.
4. Strāvas stiprums. Maiņstrāva. Elektrodrošība
5. Ampērmetrs Strāvas stipruma mērīšana.
6. Elektriskā pretestība Oma likums. Īpatnējā pretestība. Rezistors. Reostats.
7. Īpatnējās pretestības tabula (izmantojama uzdevumu risināšanā)
8. Elektrodrošība Elektrobīstamība. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
9. Elektrodrošība Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
10. Elektrodrošība Elektrotraumas. Pirmā palīdzība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrība 1. izziņas līmenis zema 1p. Elektrības vadītāji un izolatori
2. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektroni. Atomi. Joni. Izpratnes jautājumi
3. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Elektriskā sprieguma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2p.
5. Strāvas stiprums elektriskajās ierīcēs 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Strāvas stipruma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2p.
7. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oma likums. Strāvas stipruma aprēķināšana.
8. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Strāvas stipruma robežu noteikšana, ja tiek izmantots maiņrezistors.
9. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oma likums. Sprieguma aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
10. Elektriskā pretestība 1. izziņas līmenis zema 3p. Pretestības vienības
11. Elektriskā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Oma likums. Pretestības aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
12. Elektriskā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, izmantojot materiāla īpatnējo pretestību
13. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, jāievēro mērvienības
14. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vada garuma aprēķināšana, ja dota pretestība
15. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vielas noteikšana, aprēķinot īpatnējo pretestību
16. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis augsta 6p. Oma likuma un pretestības formulas izmantošana, sprieguma aprēķināšanai
17. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
18. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
19. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektrotraumas. Pirmās palīdzības sniegšana
20. Elektrība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teorijas pārbaude par elektrību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoms 00:00:00 vidēja 2p. Pārbaudi zināšanas par atomu! (2 min)
2. Elektriskais spriegums 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi zināšanas par spriegumu! (5min)
3. Strāvas stiprums 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par strāvas stiprumu! (5 min)
4. Elektriskā pretestība 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas par elektrisko pretestību! (10 min)
5. Elektrodrošība 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi zināšanas par elektrodrošību, elektrotaumām un pirmās palīdzības sniegšanu! Vispirms iepazīsties ar šajā tēmā doto teorētisko materiālu :)