Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 1. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskie lādiņi. Atoms. Elektrostatiskā indukcija. Vadītāji un izolatori
2. Elektriskais spriegums Elektriskā strāva. Strāvas avoti.
3. Voltmetrs Sprieguma mērīšana.
4. Strāvas stiprums. Maiņstrāva. Elektrodrošība
5. Ampērmetrs Strāvas stipruma mērīšana.
6. Elektriskā pretestība Oma likums. Īpatnējā pretestība. Rezistors. Reostats.
7. Īpatnējās pretestības tabula (izmantojama uzdevumu risināšanā)
8. Elektrodrošība Elektrobīstamība. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
9. Elektrodrošība Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
10. Elektrodrošība Elektrotraumas. Pirmā palīdzība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Elektrības vadītāji un izolatori
2. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektroni. Atomi. Joni. Izpratnes jautājumi
3. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Elektriskā sprieguma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2♦
5. Strāvas stiprums elektriskajās ierīcēs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
6. Strāvas stipruma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2♦
7. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Oma likums. Strāvas stipruma aprēķināšana.
8. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Strāvas stipruma robežu noteikšana, ja tiek izmantots maiņrezistors.
9. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Oma likums. Sprieguma aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
10. Elektriskā pretestība 1. izziņas līmenis zema 3♦ Pretestības vienības
11. Elektriskā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Oma likums. Pretestības aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
12. Elektriskā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vadītāja pretestības aprēķināšana, izmantojot materiāla īpatnējo pretestību
13. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vadītāja pretestības aprēķināšana, jāievēro mērvienības
14. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vada garuma aprēķināšana, ja dota pretestība
15. Īpatnējā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vielas noteikšana, aprēķinot īpatnējo pretestību
16. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Oma likuma un pretestības formulas izmantošana, sprieguma aprēķināšanai
17. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
18. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
19. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Elektrotraumas. Pirmās palīdzības sniegšana
20. Elektrība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teorijas pārbaude par elektrību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoms 00:00:00 vidēja 2♦ Pārbaudi zināšanas par atomu! (2 min)
2. Elektriskais spriegums 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi zināšanas par spriegumu! (5min)
3. Strāvas stiprums 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi zināšanas par strāvas stiprumu! (5 min)
4. Elektriskā pretestība 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi zināšanas par elektrisko pretestību! (10 min)
5. Elektrodrošība 00:00:00 vidēja 3♦ Pārbaudi zināšanas par elektrodrošību, elektrotaumām un pirmās palīdzības sniegšanu! Vispirms iepazīsties ar šajā tēmā doto teorētisko materiālu :)