Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1) 1♦
2. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2) 1♦
3. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš 1♦