Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks 1♦
2. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana) 1♦
3. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 1♦