Teorija

Uzdevumi

1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Darba aprēķināšanu, ja zināma masa un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
6. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
7. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (laika mēru pārveidošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
11. Jaudas aprēķināšana, ja dots ceļš, laiks un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
16. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Mehāniskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli