Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Blīvuma tabulas izmantošana masas noteikšanai 1♦
2. Stieņu garumu salīdzināšana, izmantojot blīvumu 1♦
3. Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana 1♦
4. Blīvuma aprēķināšana 2♦