Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Tilpuma mēru pārveidošana (uz kubikmetru) 3♦
2. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi 3♦
3. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana 2♦