Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Mācību stundu plānojums. Tilpums. Masa. Blīvums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tilpuma vienības
2. Šķidrumu tilpuma noteikšana. Mērvienību pārveidojumi
3. Cietu ķermeņu tilpuma mērīšana
4. Masas mērvienības. Svari
5. Dažādi masas mēri. Karāti. Unces. Birkavs. Mārciņa
6. Blīvuma aprēķināšanas formula. Blīvuma mērvienība
7. Blīvuma tabula

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma mēru pārveidošana (uz kubikmetru) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
2. Tilpuma mēri. Litrs, mililitrs 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
3. Tilpuma vienību pārveidošana (no kubikmetra) 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
4. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
5. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Dažādu masas vienību pārveidošana SI vienībās 1. izziņas līmenis zema 4p.
7. Masas vienības. Izteikt g norādītajās masas vienībās: kg, cnt, mg 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Izteikt cnt norādītajās masas vienībās: t, kg, g, mg 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
9. Papīra loksnes masas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p.
10. Blīvuma tabulas izmantošana masas noteikšanai 1. izziņas līmenis zema 1p.
11. Stieņu garumu salīdzināšana, izmantojot blīvumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Blīvumu salīdzināšana vienādas masas ķermeņiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
13. Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
14. Blīvuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
15. Blīvumu salīdzināšana. Noskaidrot, vai lode ir ar tukšu vidu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
16. Izpratnes jautājumi par blīvuma mērvienībām un formulu 1. izziņas līmenis zema 3p.
17. Ķermeņa masas aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
18. Ķermeņa tilpuma aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma mēri 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi zināšanas par tilpuma aprēķināšanu un mēriem!
2. Masa 00:00:00 vidēja 11p. Pārbaudi zināšanas par masas mērvienībām!
3. Blīvums 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi savas prasmes par vielas blīvumu!