Teorija

Uzdevumi

1. Spiediena mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Spiediena aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Spiediena aprēķināšana. Mēru pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Adatas spiediena aprēķināšana. Darbības ar 10 pakāpēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Lielākā un mazākā ķieģeļa spiediena aprēķināšana, ja doti izmēri un masa

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. Spiedienu salīdzināšana. Izmanto blīvuma tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Spiediena aprēķināšana, ja dots grēdas augstums un materiāls

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
8. Ūdenstilpnes spiediena aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Šķidruma augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Spiediena spēka aprēķināšana (ja automašīna zem ūdens)

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
11. Ķermeņa peldēšana. Izmanto blīvuma tabulu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Arhimēda spēka aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

3♦
13. Cēlējspēka noteikšana, ja zināms svars šķidrumā un svars gaisā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Ķermeņa tilpuma noteikšana, ja zināms svars šķidrumā un svars gaisā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Plosta tilpuma, svara, Arhimēda spēka aprēķināšana, peldēšanas nosacījumu ievērošana

Grūtības pakāpe: augsta

9♦

Testi

1. Pārbaudi zināšanas par cietu ķermeņu spiedienu!

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Šķidruma spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Arhimēda spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli