Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana 1♦
2. Ultraskaņa. Infraskaņa. Svārstību veida noteikšana pēc svārstību frekvences 1♦
3. Skaņa. Pamatjēdzienu pārbaude 1♦
4. Ultraskaņa. Dziļuma noteikšana ar eholoti 2♦