Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11,5♦
1. Iedaļas vērtības noteikšana 6♦
2. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 3♦
3. Pētnieciskās darbības soļi 2,5♦