Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Mācību stundu plānojums. Ko mācās fizikā? Pielikumā tematiskais plāns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir fizika?
2. Dabiskie un mākslīgie ķermeņi. Fizikālas parādības.
3. Vielas agregātstāvokļi
4. Vielas uzbūve. Atomi un molekulas
5. Cietu vielu īpašības. Cietība, elastība, plastiskums, deformācija.
6. Šķidrumu īpašības. Plūstamība, slapināšana, virsmas spraigums
7. Gāzu īpašības. Difūzija
8. Mērījumi fizikā
9. Pētnieciskā darbība fizikā
10. Starptautiskā mērvienību sistēma (SI)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Izpratnes jautājumi par vielas uzbūvi. Molekula. Atoms. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Vielu cietība 1. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Cietība. Darbs ar tabulu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Deformācija. Elastība. Plastiskums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Difūzija 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
8. Šķidrumu īpašības. Plūstamība. Slapināšana. Virsmas spraigums. Difūzija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
9. Gāzu īpašību skaidrojumi 3. izziņas līmenis vidēja 1♦
10. Iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6♦
11. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3♦
12. Pētnieciskās darbības soļi 2. izziņas līmenis vidēja 2,5♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cietu vielu īpašības 00:00:00 vidēja 6♦
2. Šķidrumu un gāzu īpašības 00:00:00 vidēja 4♦
3. Mērīšana un pētniecība fizikā 00:00:00 vidēja 11,5♦