Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Mācību stundu plānojums. Ko mācās fizikā? Pielikumā tematiskais plāns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir fizika?
2. Dabiskie un mākslīgie ķermeņi. Fizikālas parādības.
3. Vielas agregātstāvokļi
4. Vielas uzbūve. Atomi un molekulas
5. Cietu vielu īpašības. Cietība, elastība, plastiskums, deformācija.
6. Šķidrumu īpašības. Plūstamība, slapināšana, virsmas spraigums
7. Gāzu īpašības. Difūzija
8. Mērījumi fizikā
9. Pētnieciskā darbība fizikā
10. Starptautiskā mērvienību sistēma (SI)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Izpratnes jautājumi par vielas uzbūvi. Molekula. Atoms. 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Vielu cietība 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Cietība. Darbs ar tabulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Deformācija. Elastība. Plastiskums 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
7. Difūzija 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
8. Šķidrumu īpašības. Plūstamība. Slapināšana. Virsmas spraigums. Difūzija 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
9. Gāzu īpašību skaidrojumi 3. izziņas līmenis vidēja 1p.
10. Iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
11. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p.
12. Pētnieciskās darbības soļi 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cietu vielu īpašības 00:00:00 vidēja 6p.
2. Šķidrumu un gāzu īpašības 00:00:00 vidēja 4p.
3. Mērīšana un pētniecība fizikā 00:00:00 vidēja 11,5p.