Teorija

Uzdevumi

1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Izpratnes jautājumi par vielas uzbūvi. Molekula. Atoms.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vielu cietība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Cietība. Darbs ar tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Deformācija. Elastība. Plastiskums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Difūzija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Šķidrumu īpašības. Plūstamība. Slapināšana. Virsmas spraigums. Difūzija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Gāzu īpašību skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
11. Termometra iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3♦
12. Pētnieciskās darbības soļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦

Testi

1. Cietu vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Šķidrumu un gāzu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Mērīšana un pētniecība fizikā

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5♦

Metodiskie materiāli