Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Ceļa garuma noteikšana, pārejot uz vienādām garuma vienībām (m un km) 2♦
2. Garuma mēri 4♦
3. Garuma mēri 4♦
4. Noapaļošana 3♦