Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Laukuma vienību pārveidošana SI vienībās 3♦
2. Laukuma mēri. Pāreja no ha uz kvadrātmetriem 1♦
3. Laukuma mēri. Āri. Pāreja uz ha, SI vienībām 5♦