Teorija

Uzdevumi

1. Garuma mēru pārveidošana (no cm uz m un mm)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Garuma vienību pārveidošana (no m uz mm; cm; km)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Ceļa garuma noteikšana, pārejot uz vienādām garuma vienībām (m un km)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Garuma vienību pārveidošana: (no cm uz mm; dm; m; km)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Laukuma vienību pārveidošana SI vienībās

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Laukuma mēri. Pāreja no ha uz kvadrātmetriem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Laukuma mēri. Āri. Pāreja uz ha, SI vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Decimāldaļu noapaļošana

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Garuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Laukuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli