Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fizikālie lielumi Fizikālie lielumi un mērvienības tēmā "Apgaismojums un attēli".
2. Gaismas viļņu iedalījums Redzamā gaisma, infrasarkanais starojums, ultravioletais starojums. Gaismas viļņu iedalījums. Frekvence, viļņa garums un ātrums.Gaismas viļņu absorbcija atmosfērā. Temats "Gaismas viļņi".
3. Redzamā gaisma Redzamās gaismas spektrs, gaismas iegūšana un cilvēka krāsu uztvere. Temats "Gaismas viļņi".
4. Infrasarkanais starojums Infrasarkanā starojuma iedalījums un izmantošana. Temats "Gaismas viļņi".
5. Ultravioletais starojums Ultravioletā starojuma iedalījums, ietekme uz dzīviem organismiem, izmantošana. Temats "Gaismas viļņi".
6. Interference Interference. Interferences piemēri ūdens, skaņas un gaismas viļņiem. Interferences maksimumu un minimumu nosacījumi. Temats "Gaismas viļņi"
7. Difrakcija un difrakcijas režģis Difrakcija, difrakcijas režģis, difrakcijas režģa periods, difrakcijas aina, krāsu spektrs, disks. Tēma "Gaismas viļņi"
8. Difrakcijas formula Difrakcijas režģa periods, difrakcijas formula, gaismas nolieces leņķis, viļņa garums. Tēma "Gaismas viļņi"

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums. Gaismas viļņi 1. izziņas līmenis zema 3♦ Izvēlies pareizo apgalvojumu. Gaismas viļņi, krāsas, frekvence, viļņa garums, enerģija, ātrums. Tematā "Gaismas viļņi".
2. Gaismas veids 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt gaismas veidu, ja dots gaismas viļņa garums vakuumā.
3. Gaismas krāsa 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt gaismas krāsu, ja dots gaismas viļņa garums vakuumā.
4. Viļņa garums un krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt gaismas viļņa garumu un noteikt gaismas krāsu, ja dots gaismas viļņu frekvence.
5. Gaismas viļņa frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt frekvenci un noteikt gaismas veidu, ja dots gaismas viļņa garums vakuumā.
6. Gaismas viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt viļņa garumu vakuumā un noteikt gaismas veidu, ja dota gaismas viļņa frekvence.
7. Viļņa garums vielā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt gaismas viļņa garumu un frekvenci vielā, ja ir dots gaismas laušanas koeficients un viļņa garums vakuumā.
8. Viļņa garums vakuumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt gaismas viļņa garumu un frekvenci vakuumā, noteikt gaismas krāsu,ja ir dots gaismas laušanas koeficients un viļņa garums vielā.
9. Interference 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt vai veidojas interferences minimums vai maksimums, ja ir dots staru ģeometriskā ceļu starpības un gaismas viļņa garuma attiecība.
10. Interference 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt staru ģeometriskās ceļu starpības un viļņa garumu attiecību un noteikt vai veidojas interferences minimums vai maksimums, ja ir dots staru ģeometriskā ceļu starpība un monohromatiskas gaismas viļņa garums.
11. Apgalvojums. Difrakcija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izvēlies pareizo apgalvojumu. Difrakcija. Difrakcijas režģis. Tematā "Gaismas viļņi".
12. Apgalvojums. Difrakcijas formula 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izvēlies pareizo apgalvojumu. Difrakcijas režģa formula, difrakcijas režģa periods, viļņa garums. Tematā "Gaismas viļņi".
13. Difrakcijas režģa periods 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināt difrakcijas režģa periodu, ja ir dots svītru skaits milimetrā.
14. Difrakcijas režģa periods 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināt svītru skaitu uz katru difrakcijas režģa milimetru, ja ir dots difrakcijas periods.
15. Gaismas nolieces leņķis 1. izziņas līmenis zema 2♦ Aprēķināt gaismas nolieces leņķi, ja ir dots attālums no difrakcijas režģa līdz ekrānam un attālums no pirmā difrakcijas attēla līdz centrālam attēlam.
16. Difrakcijas attēla attālums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināt pirmā difrakcijas attēla attālumu no centrālā attēla, ja ir dots attālums no difrakcijas režģa līdz ekrānam un gaismas nolieces leņķis.
17. Nolieces leņķis un attālums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt gaismas nolieces leņķi un attālums no pirmā difrakcijas attēla līdz centrālam attēlam, ja ir dots gaismas viļņa garums, attālums no difrakcijas režģa līdz ekrānam un difrakcijas periods.
18. Nolieces leņķis un viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt gaismas nolieces leņķi, gaismas viļņa garumu un krāsu, ja ir dots difrakcijas režģa periods, attālums no difrakcijas režģa līdz ekrānam un attālums no pirmā difrakcijas attēla līdz centrālam attēlam.
19. Difrakcijas periods un viļņa garums 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Aprēķināt difrakcijas periodu, gaismas nolieces leņķi, gaismas viļņa garumu un krāsu, ja ir dots svītru skaits uz mm, attālums no difrakcijas režģa līdz ekrānam un attālums no pirmā difrakcijas attēla līdz centrālam attēlam.
20. Spektra kārta 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt maksimālo spektra kārtu, ja ir dots spraugu skaits uz mm difrakcijas režģī un gaismas viļņu garums.
21. Interference. Dzidrināts pārklājums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt pārklājuma biezumu, ja ir dots viļņa garums un gaismas laušanas koeficients.
22. Interference. Šķidrums uz ūdens 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt pārklājuma biezumu, ja ir dots viļņa garums un gaismas laušanas koeficients šķidrumiem.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisma stikla prizmā Citi vidēja 4♦ Aprēķināt noteiktas krāsas gaismas viļņa garumu un frekvenci stiklā, ja ir dots gaismas laušanas koeficients un gaismas viļņa garums.
2. Viļņu īpašības Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaismas viļņi 00:00:00 vidēja 14♦ Pašpārbaudes tests par gaismas viļņiem. Gaismas viļņu īpašības, viļņu garums, viļņu frekvence, gasimas krāsa.
2. Difrakcijas režģis 00:00:00 vidēja 18♦ Pašpārbaudes tests par difrakcijas režģi. Difrakcija, interference, difrakcijas režģa periods, difrakcijas aina, difrakcijas režģa formula.