Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fizikālie lielumi Fizikālie lielumi un mērvienības tēmā "Elektromagnētiskie viļņi".
2. Elektromagnētiskās svārstības Elektromagnētisko svārstību kontūrs, svārstību rašanās, Elektriskais un magnētiskais lauks, kondensators un spole.
3. Svārstību kontūrs Svārstību kontūrs, periods, frekvence, induktivitāte, kapacitāte, elektriskā un magnētiskā lauka enerģija.
4. Elektromagnētiskie viļņi Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diapazonu skala, elektromagnētisko viļņu avoti, viļņa garums un frekvence.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektromagnētisko viļņu veids 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt elektromagnētisko viļņu veidu, ja dots viļņa garums vakuumā.
2. Apgalvojums. Svārstību kontūrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Izvēlies pareizo apgalvojumu. Svārstību kontūrs, kondensators, spole, magnētiskā un elektriskā enerģija.
3. Apgalvojums. Formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlies pareizo apgalvojumu. Svārstību kontūrs, frekvence, viļņa garums, periods, kapacitāte, induktivitāte.
4. Svārstību kontūrs 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izvēlies pareizo atbildi par svārstību kontūru. Svārstību kontūra sastāvdaļas, uzkrātā enerģija, elektriskais un magnētiskais lauks, enerģijas pārvērtības.
5. Radioviļņa frekvence 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt viļņa frekvenci, ja dots viļņa garums.
6. Radioviļņa garums 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt viļņa garumu vakuumā, ja dota radioviļņa frekvence.
7. GPS Satelīts 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķini attālumu no satelīta līdz GPS iekārtai, ja ir dots signāla izplatīšanās laiks.
8. Radiolokators 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķini radiolokatora signāla izplatīšanās laiku un minimālo signāla frekvenci, ja ir zināms attālums līdz lidmašīnai.
9. Viļņa garums, frekvence, periods 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini viļņa frekvenci, garumu un periodu, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un kapacitāte.
10. Grafiku asis 1. izziņas līmenis zema 5p. Noteikt x un y asu apzīmējumus, nolasīt periodu un maksimālo y vērtību, ja ir dots grafiks, atkarīgais un neatkarīgais.
11. Grafiks. Frekvence 2. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt periodu un svārstību frekvenci, ja ir dots grafiks.
12. Grafiks. Frekvence, viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt periodu un svārstību frekvenci un viļņa garumu, ja ir dots grafiks.
13. Tomsona formula 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķini radioviļņa frekvenci, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un kapacitāte.
14. Kondensatora kapacitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķini kondensatora kapacitāti, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un radioviļņa frekvence.
15. Spoles induktivitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķini spoles induktivitāti, ja ir dota svārstību kontūra kapacitāte un radioviļņa frekvence.
16. Kapacitāte, viļņa garums, periods 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini svārstību kontūra kapacitāti, viļņa garumu un periodu, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un viļņu frekvence.
17. Kapacitāte un Enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kondensatora kapacitāti un magnētiskā lauka enerģiju, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte, periods un strāvas stiprums.
18. Induktivitāte un enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini spoles induktivitāti un elektriskā lauka enerģiju, ja ir dota svārstību kontūra kapacitāte, periods un spriegums.
19. Frekvence. Kapacitāte. Enerģija. 2. izziņas līmenis augsta 4p. Noteikt svārstību frekvenci, kapacitāti un kontūra enerģiju, ja ir dots grafiks un induktivitāte.
20. Frekvence. Induktivitāte. Enerģija. 2. izziņas līmenis augsta 4p. Noteikt svārstību frekvenci, induktivitāti un kontūra enerģiju, ja ir dots grafiks un kapacitāte.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maiņsprieguma ķēdes elementi Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņa garums, frekvence, periods 00:00:00 vidēja 10p. Skolēna pašpārbaudes tests par elektromagnētisko viļņu raksturlielumiem: Viļņa garums, frekvence, periods un ātrums. Tēma "Elektromagnētiskie viļņi".
2. Svārstību kontūrs 00:00:00 vidēja 19p. Skolēna pašpārbaudes tests par svārstību kontūru: kapacitāte, induktivitāte, frekvence, periods, elektriskā un magnētiskā lauka enerģija. Tēma "Elektromagnētiskie viļņi".