Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fizikālie lielumi Fizikālie lielumi un mērvienības tēmā "Elektromagnētiskie viļņi".
2. Elektromagnētiskās svārstības Elektromagnētisko svārstību kontūrs, svārstību rašanās, Elektriskais un magnētiskais lauks, kondensators un spole.
3. Svārstību kontūrs Svārstību kontūrs, periods, frekvence, induktivitāte, kapacitāte, elektriskā un magnētiskā lauka enerģija.
4. Elektromagnētiskie viļņi Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diapazonu skala, elektromagnētisko viļņu avoti, viļņa garums un frekvence.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektromagnētisko viļņu veids 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt elektromagnētisko viļņu veidu, ja dots viļņa garums vakuumā.
2. Apgalvojums. Svārstību kontūrs 1. izziņas līmenis zema 2♦ Izvēlies pareizo apgalvojumu. Svārstību kontūrs, kondensators, spole, magnētiskā un elektriskā enerģija.
3. Apgalvojums. Formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izvēlies pareizo apgalvojumu. Svārstību kontūrs, frekvence, viļņa garums, periods, kapacitāte, induktivitāte.
4. Svārstību kontūrs 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Izvēlies pareizo atbildi par svārstību kontūru. Svārstību kontūra sastāvdaļas, uzkrātā enerģija, elektriskais un magnētiskais lauks, enerģijas pārvērtības.
5. Radioviļņa frekvence 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināt viļņa frekvenci, ja dots viļņa garums.
6. Radioviļņa garums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināt viļņa garumu vakuumā, ja dota radioviļņa frekvence.
7. GPS Satelīts 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķini attālumu no satelīta līdz GPS iekārtai, ja ir dots signāla izplatīšanās laiks.
8. Radiolokators 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķini radiolokatora signāla izplatīšanās laiku un minimālo signāla frekvenci, ja ir zināms attālums līdz lidmašīnai.
9. Viļņa garums, frekvence, periods 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini viļņa frekvenci, garumu un periodu, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un kapacitāte.
10. Grafiku asis 1. izziņas līmenis zema 5♦ Noteikt x un y asu apzīmējumus, nolasīt periodu un maksimālo y vērtību, ja ir dots grafiks, atkarīgais un neatkarīgais.
11. Grafiks. Frekvence 2. izziņas līmenis zema 2♦ Noteikt periodu un svārstību frekvenci, ja ir dots grafiks.
12. Grafiks. Frekvence, viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt periodu un svārstību frekvenci un viļņa garumu, ja ir dots grafiks.
13. Tomsona formula 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķini radioviļņa frekvenci, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un kapacitāte.
14. Kondensatora kapacitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķini kondensatora kapacitāti, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un radioviļņa frekvence.
15. Spoles induktivitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķini spoles induktivitāti, ja ir dota svārstību kontūra kapacitāte un radioviļņa frekvence.
16. Kapacitāte, viļņa garums, periods 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini svārstību kontūra kapacitāti, viļņa garumu un periodu, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte un viļņu frekvence.
17. Kapacitāte un Enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kondensatora kapacitāti un magnētiskā lauka enerģiju, ja ir dota svārstību kontūra induktivitāte, periods un strāvas stiprums.
18. Induktivitāte un enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini spoles induktivitāti un elektriskā lauka enerģiju, ja ir dota svārstību kontūra kapacitāte, periods un spriegums.
19. Frekvence. Kapacitāte. Enerģija. 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Noteikt svārstību frekvenci, kapacitāti un kontūra enerģiju, ja ir dots grafiks un induktivitāte.
20. Frekvence. Induktivitāte. Enerģija. 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Noteikt svārstību frekvenci, induktivitāti un kontūra enerģiju, ja ir dots grafiks un kapacitāte.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maiņsprieguma ķēdes elementi Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņa garums, frekvence, periods 00:00:00 vidēja 10♦ Skolēna pašpārbaudes tests par elektromagnētisko viļņu raksturlielumiem: Viļņa garums, frekvence, periods un ātrums. Tēma "Elektromagnētiskie viļņi".
2. Svārstību kontūrs 00:00:00 vidēja 19♦ Skolēna pašpārbaudes tests par svārstību kontūru: kapacitāte, induktivitāte, frekvence, periods, elektriskā un magnētiskā lauka enerģija. Tēma "Elektromagnētiskie viļņi".