Teorija

Uzdevumi

1. Pussabrukšanas periods

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Atoma kodola lādiņš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Fotona viļņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Datēšana ar oglekli

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Daļiņu izstarošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Iežu vecuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Gaismas krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Bismuta sabrukšanas grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Kodola blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Spēki, kas darbojas atoma kodolā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli