Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojums. Spoguļi

Grūtības pakāpe: zema

4♦
2. Apgalvojums. Lēca

Grūtības pakāpe: zema

4♦
3. Attēla raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Priekšmeta attālums līdz lēcai

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Attēla attālums līdz lēcai

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. Fokusa attālums un D

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Fokusa attālums. Lēcas veids

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Lēcas optiskais stiprums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Attēla palielinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Attēla palielinājums un D

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
11. Uzdevums par pētniecību

Grūtības pakāpe: augsta

7♦

Testi

1. Optika. Lēcas

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦

Metodiskie materiāli