Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojums. Atstarošana, laušana

Grūtības pakāpe: zema

4♦
2. Atstarošanās

Grūtības pakāpe: zema

3♦
3. Atstarošanās leņķi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Atstarošanās (spoguļa pagriešana)

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
5. Gaismas ātrums vielā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Gaismas ātrumu starpība vielās

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Laušana. Leņķi (no gaisa)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Laušana. Leņķi. (2 vielas)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. P. Iekšēja atstarošanās (pret gaisu)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. P. Iekšēja atstarošanās (2 vielas)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Laušana (krišanas leņķis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Gaismas laušana stikla prizmā

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
13. Laušana gaisa ķīlī stiklā

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
14. Leņķi stikla prizmā

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ģeometriskā optika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Gaismas atstarošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli