Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Siltumapmaiņas veidi 1♦
2. Pirmais Termodinamikas likums 1♦
3. Darbs termodinamikā 2♦
4. Iekšējā enerģija 3♦
5. Lietderības koeficients 1♦
6. Siltuma mašīnas temperatūra 3♦