Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Izotermisks process 4♦
2. Ideālas gāzes vienādojums 2♦
3. Izobārisks process 2♦
4. Izohorisks process 2♦
5. Izoparametrisko procesu attēlojums 1♦