Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Izotermisks process 4p.
2. Ideālas gāzes vienādojums 2p.
3. Izobārisks process 2p.
4. Izohorisks process 2p.
5. Izoparametrisko procesu attēlojums 1p.