Teorija

Vielas uzbūve. Molekulu siltumkustība
Vielas sastāv no ļoti sīkām daļiņām  – atomiem, molekulām. Piemēram, dzelzs stienis sastāv no dzelzs atomiem, bet gaisā esošais skābeklis – no skābekļa molekulām, kuras veido divi atomi.
 
Viens no pirmajiem apliecinājumiem tam, ka vielas sastāv no sīkām daļiņām, bija zinātnieka R. Brauna novērotā parādība (šķidrumā vai gāzē iejauktu sīku vielas daļiņu nepārtraukta, haotiska kustība, piemēram, ūdenī iejauktu ziedputekšņu kustība), kuru tagad sauc par Brauna kustību. Šī kustība notiek neierobežoti ilgi un haotiski. Paaugstinoties temperatūrai, vielas daļiņu kustības intensitāte pieaug, un tādēļ šo kustību nosauca par siltumkustību.
 
Brownian_motion_large.gif
Brauna kustība
 
Vielas atomi vai molekulas vienmēr atrodas haotiskā siltumkustībā.
Svarīgi!
Molekulu siltumkustība notiek gan cietās vielās, gan šķidrumos, gan gāzēs.
Tomēr katrā no šīm vielām atšķiras molekulu siltumkustības ātrums. Ātrākā kustība būs gāzēs, tad šķidrumos, bet vislēnāk molekulu siltumkustība būs novērojama cietās vielās.
 
Vēl viens pārliecinošs vielas atomu vai molekulu pastāvēšanas pierādījums ir vielas difūzija jeb vielu sajaukšanās. Difūzija notiek jebkurā vielas stāvoklī. Visstraujāk tā norisinās gāzēs, lēnāk šķidrumos un ļoti lēni cietās vielās.
difusion.gif20070924klpcnafyq_20_Ies_SCO.jpgimages.jpg
Difūzija gāzēs
Difūzija šķidrumos
Difūzija cietās vielās
 
Difūzija gāzēs vislabāk izskaidrojama kā smaržas izplatīšanās. Ja istabā tiek atvērta smaržu pudelīte, pavisam drīz šo smaržu jutīs visā telpā. Būs notikusi gāzu difūzija.
 
Kā difūzijas piemēru šķidrumos var minēt ūdens un tintes sajaukšanos. Kad ūdenī iepilina nedaudz tintes, pēc laika jau viss šķīdums būs ieguvis tintes nokrāsu. Šķīdums nav ticis maisīts, bet ir notikusi difūzija - vielu sajaukšanās.
 
Dabiskā veidā cietās vielās difūzija notiek ļoti lēni. Palielinot temperatūru un spiedienu, šo procesu mēdz izmantot kompozītmateriālu veidošanā. Paaugstinātā temperatūrā saspiežot materiālus, cietās vielas molekulas pārvietojas un notiek difūzija. Materiāli it kā salīp kopā. Šādā veidā iespējams iegūt ļoti izturīgus materiālus.  
 
Atsauce:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brownian_motion_large.gif
http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_11/default.aspx@tabid=3&id=140.html
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Translational_motion.gif
http://www.kalipedia.com/
http://www.substech.com/dokuwiki/