Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielas uzbūve Vielas uzbūve un molekulu siltumkustība
2. Temperatūras jēdziens Temperatūra. Tās mērīšana
3. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
4. Izobārisks process Izobāriska procesa raksturojums
5. Izotermisks process Izotermiska procesa raksturojums
6. Izohorisks process Izohoriska procesa raksturojums
7. Gāzu kinētiskā teorija Gāzu molekulāri kinētiskā teorija un tās pamatlielumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izoparametrisko procesu attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izoparametrisko procesu grafiskie attēlojumi
2. Ideālas gāzes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ideālas gāzes vienādojums
3. Izotermisks process 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Izotermisks process. Boila - Mariota likums
4. Izobārisks process 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izobārisks process. Gē - Lisaka likums
5. Izohorisks process 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izohorisks process. Šarla likums
6. Temperatūras pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pārveido temperatūru no Kelvina grādiem uz Celsija grādiem vai otrādi.
7. Temperatūras pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pārveido temperatūru no Fārenheita grādiem uz Celsija grādiem vai otrādi.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes spiediena maiņa Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Gāzu fizikālās īpašības Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Izohorisks process Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
4. Ideālas gāzes stāvokļa maiņa Citi vidēja 2♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzu likumi 00:00:00 vidēja 11♦ Tests par uzdevumiem tematā gāzu likumi