Teorija

Uzdevumi

1. Izoparametrisko procesu attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ideālas gāzes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Izotermisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Izobārisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Temperatūras pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Temperatūras pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Gāzes spiediena maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Gāzu fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Ideālas gāzes stāvokļa maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Gāzu likumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli