Teorija

Uzdevumi

1. Izoparametrisko procesu attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ideālas gāzes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Izotermisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Izobārisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Temperatūras pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Temperatūras pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi

1. Gāzes spiediena maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gāzu fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Ideālas gāzes stāvokļa maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Gāzu likumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Metodiskie materiāli