Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās strāvas stiprums Elektriskās strāvas stiprums
2. Strāvas avotu elektrodzinējspēks EDS
3. Elektriskā pretestība. Oma likums Elektriskā pretestība. Oma likums
4. Patērētāju slēgumi Elektroenerģijas patērētāju slēgumi
5. Darbs, Jauda, Džoula - Lenca likums Strāvas darbs un jauda. Džoula - Lenca likums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un sprieguma kritumu, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums. Virknes slēgums.
2. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
3. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
4. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmajā rezistorā. Paralēlais slēgums.
5. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmā rezistorā. Paralēlais slēgums.
6. Jauktā slēguma pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un 5 vienādi rezistori.
7. Jauktā slēguma pretestība 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un katra rezistora pretestības vērtība.
8. Jauktais slēgums 1 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Aprēķināt kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu katrā vadītājā, ja ir dotas 3 vienādas pretestības jauktā slēgumā un spriegums uz spailēm.
9. Jauktais slēgums 2 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas 2 vienādas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.
10. Jauktais slēgums 3 2. izziņas līmenis augsta 7♦ Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas divas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oma likums Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Mērinstrumenti Citi vidēja 2♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
4. Dažādi slēgumi Citi vidēja 3♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.