Teorija

Uzdevumi

1. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Jauktā slēguma pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Jauktā slēguma pretestība

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
8. Jauktais slēgums 1

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Jauktais slēgums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
10. Jauktais slēgums 3

Grūtības pakāpe: augsta

7♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Oma likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Mērinstrumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Dažādi slēgumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli