Uzdevumi

1. Vienmērīga un paātrināta kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienmērīga un paātrināta kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vienmērīga un paātrināta kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi

1. Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Vienmērīga un paātrināta kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli