Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Spēku saskaitīšana 1♦
2. Spēku saskaitīšana 5♦
3. Perpendikulāri spēki 2♦
4. Spēka sadalīšana 3♦