Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Svārstību periods un frekvence 1♦
2. Svārstību periods un frekvence 2♦
3. Viļņu garums un ātrums 1♦
4. Ķermeņu svārstības 1♦
5. Viļņu parādības 1♦