Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Pieprasījums un piedāvājums 1♦
2. Pieprasījums un piedāvājums 1♦
3. Pieprasījums un piedāvājums 1♦
4. Patērētāju rīcība tirgū 1♦