Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Pieprasījums un piedāvājums 1p.
2. Pieprasījums un piedāvājums 1p.
3. Pieprasījums un piedāvājums 1p.
4. Patērētāju rīcība tirgū 1p.