Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Personīgās finanses 1♦
2. Patērētāju rīcība tirgū 1♦
3. Noguldījumi 2♦
4. Nauda un finanšu iestādes 1♦