Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vērtspapīri 1♦
2. Vērtspapīri 1♦
3. Ieguldījumu fondi 1♦
4. Tava pensija 1♦
5. Apdrošināšana 1♦
6. Akciju sabiedrības kapitāls 1♦