Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads ekonomikā Ekonomikas skaidrojums, makroekonomika un mikroekonomika
2. Ekonomikas būtība Ekonomikas pamatproblēma un pamatpretruna, preces un pakalpojumi
3. Ekonomiskās domāšanas īpatnības Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas resursi. Ceteris paribus principa nepieciešamība.
4. Ražošanas resursi. Pamatjautājumi Ražošanas resursi, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu. Ekonomikas pamatjautājumi
5. Alternatīvas izmaksas Izvēles situācija, izvēle un alternatīvās izmaksas, lēmumu pieņemšanas algoritms.
6. Ekonomiskās rīcības motīvi Tirgus dalībnieku mērķi un stimuli, tirgus mehānisms un demokrātija, ekonomikas mērķi
7. Ražošanas iespēju robeža Ražošanas iespēju robežas. Ko attēlo ražošanas iespēju robeža? Patēriņu iespēju robeža
8. Tirgvedība Tirgvedības jeb mārketinga būtība un nozīme, tirgvedības pamatelementi (5P).
9. Reklāma Mārketinga attīstība un reklāma, Preces dzīves cikls; Kā veidot labu reklāmu?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads ekonomikā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ekonomikas būtības noteikšana (1.veids)
2. Ievads ekonomikā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ekonomikas būtības noteikšana (2.veids)
3. Tirgus dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas faktori (1.veids)
4. Tirgus dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tirgus dalībnieki, vienkāršots ekonomikas modelis, ražošanas faktori (2.veids)
5. Ražošanas resursi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (1.veids)
6. Ražošanas resursi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (2.veids)
7. Ražošanas resursi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ražošanas resursi, to iedalījums, ražošanas faktori, samaksu veidi par ražošanas faktoru izmantošanu (3.veids)
8. Izvēles situācija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēles situācija, alternatīvas izmaksas
9. Izvēles situācija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Alternatīvas izmaksas, izvēles situācija
10. Alternatīvas izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Alternatīvas izmaksas aprēķināšanas uzdevums
11. Tirgus dalībnieku mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi, Tirgus mehānisms, demokrātija, Ekonomikas mērķi (1.veids)
12. Tirgus dalībnieku mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tirgus dalībnieku atšķirīgie mērķi, Tirgus mehānisms, demokrātija, Ekonomikas mērķi (2.veids)
13. Mārketings, tā elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mārketings un tā elementi
14. Reklāma. Preces dzīves cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mārketinga attīstība. Reklāma. Preces dzīvescikls. Mārketingu ietekmējošie faktori.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekonomikas būtība 00:00:00 vidēja 4♦ Ekonomikas pamatproblēma. Mikroekonomika un Makroekonomika. Tirgus dalībnieki, to atšķirīgie mērķi. Tirgus mehānisms. Vienkāršots tirgus modelis. Ražošanas faktori.
2. Ražošanas resursi. Izvēles situācija 00:00:00 vidēja 4♦ Ražošanas resursi, samaksa par tiem. Ražošanas iespēju robeža. Izvēles situācija, kompromiss, alternatīvas izmaksas.
3. Alternatīvas izmaksas. Tirgvedība 00:00:00 vidēja 3♦ Alternatīvas izvēle. Mārketings un P elementi. Reklāma.