Teorija

Uzdevumi

1. Ievads ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ievads ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Tirgus dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Tirgus dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Alternatīvas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Tirgus dalībnieku mērķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Tirgus dalībnieku mērķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Mārketings, tā elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Reklāma. Preces dzīves cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ekonomikas būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Ražošanas resursi. Izvēles situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Alternatīvas izmaksas. Tirgvedība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli