Teorija

2016. gada 18. februārī paredzēts integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9. klasei.
 
Mērķis: noskaidrot izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā.
 
  • Diagnosticējošais darbs notiks rakstveidā. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā.
  • Darbam būs divi varianti.
  • Darba izpildei paredzētas 80 minūtes bez starpbrīža.
  • Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otrajā mācību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo mācību stundu skolotājs.
 
Diagnosticējošā darba materiālu un elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabulu VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējošā darba norises. Diagnosticējošā darba rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.
 
Diagnosticējošā darba programma ir publicēta VISC mājaslapā.
 
Ar 2015. gada diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9. klasei var iepazīties VISC
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml