Teorija

Kā notiek pareizrakstības pārbaude?
Programma datorā
1) salīdzina  katru uzrakstīto vārdu ar datora vārdnīcā esošajiem vārdiem;
2) pasvītro tos vārdus, kas nav vārdnīcā.
 
Pareizrakstības pārbaude pap.png

par.png
 
 
Kļūdas:
• Nepareizs burts vārdā “Tālu
• Trūkst atstarpes starp vārdiem “mums ir
• Samainīti burti vārdā “bezdelīgas
• Ar zaļu pasvītrots, jo vairākas atstarpes pēc kārtas
Dators palīdz labot kļūdas
  
Ar peles labo taustiņu klikšķini uz kļūdainā vārda:
 
2q.png
 
Ar peles kreiso taustiņu klikšķini uz pareizā vārda
 
3a.png
 
2s.png
 
Please install Adobe Flash player to see the video.
 
Pareizrakstību pārbauda  norādītajai valodai.
 
Kāpēc  pasvītroti pareizi vārdi?
 
1p.png
 
Izvēlēto valodu var redzēt  stāvokļa joslā (loga apakšējā malā). Klikšķinot uz valodas, to var mainīt.
 
lval.png
 
lval1.png
Atsauce:
www.startit.lv
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086&chapterid=4677