Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

11♦
1. Algoritma izpildīšana, zīmējot pēc virzienu bultām 1♦
2. Lineārais algoritms. Burtu spēle 2♦
3. Lineārais algoritms. Burtu spēle 4♦
4. Sastādi algoritmu 1♦
5. Lineārais algoritms. Saskaitīšana un atņemšana 3♦