Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Šķīdumi Šķīdumu sastāvdaļas. Saldūdens, sālsūdens. Tilpums.
2. Šķīdība Šķīdumu pagatavošana. Vielu šķīdība
3. Bīstamas vielas Drošība darbā ar bīstamām vielām, brīdinājuma zīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīduma sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Šķīduma sastāvdaļas: šķīdinātājs, šķīdināmā viela
2. Tilpuma mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trauki tilpuma mērīšanai. Uzdevums ar attēliem.
3. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīduma masa.
4. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana, ja zināma šīs vielas masas daļa šķīdumā.
5. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vielas šķīdība ūdenī atkarībā no temperatūras
6. Brīdinājuma zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Brīdinājuma zīmes, kas apzīmē bīstamas vielas. Uzdevums ar attēliem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīdumi 00:00:00 vidēja 3♦ Šķīdumu sastāvs, tilpums, pagatavošana.
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 8♦ Šķīdumi - sastāvs, tilpums, pagatavošana, aprēķini, drošība