Teorija

Kas ir pasaules okeāns?
 
Pasaules okeāns ir visu Zemes okeānu kopums.
  
Visi pasaules okeāni savā starpā ir savienoti. No jebkura Pasaules okeāna piekrastes punkta pa ūdens virsmu var sasniegt jebkuru citu piekrastes punktu.
Pasaules okeāns aizņem 70,8% no Zemes virsmas platības, tā platība ir 361 miljons km². Tam pretstatā sauszemes platība ir divas reizes mazāka - tikai 149 miljoni km².
Pasaules okeāns iedalās četros okeānos:
     * Atlantijas okeāns - platība ir 93 miljoni km²,
     * Indijas okeāns - platība ir 75 miljoni km²,
     * Klusais okeāns - lielākais okeāns, tā platība ir 180 miljoni km² un tas klāj trešo daļu Zemeslodes,
     * Ziemeļu Ledus okeāns - platība 14 miljoni km².
Dažkārt kartēs tiek norādīts vēl arī piektais okeāns - Dienvidu okeāns  pie Antarktīdas.
  
okeani1.png
  
Katram no šiem okeāniem var atdalīt arī mazākas sastāvdaļas: jūras un līčus un okeānu šaurumus.
  
Jūra
Jūras ir savienotas ar okeāniem. Ar Atlantijas okeānu savienotās jūras vari redzēt šajā kartē:
  
juras.png
 
Piemērs:
Sameklē kartē, kur ir Baltijas jūra, Melnā jūra, Adrijas jūra, Tirēnu jūra un Ziemeļjūra!
 
Jūras līcis
Jūru krasti veido ieliekumus sauszemē. Šos ieliekumus sauc par līčiem. Kartē vari aplūkot Baltijas jūras līču izvietojumu: Botnijas līcis, Somu līcis un Rīgas jūras līcis. Kartes kreisajā pusē redzama daļa no Atlantijas okeāna.
  
691px-BaltijasJura.png
 
Jūras šaurums
Jūras šaurums ir ūdens platība starp divām sauszemes daļām, tā savieno divus dažādus ūdensbaseinus (jūras un okeānus). Jūras šaurums ir garš, bet šaurs. Visgarākais jūras šaurums pasaulē ir Mozambikas šaurums (1760 km garš), bet visplatākais ir Dreika šaurums (820 km plats).
Baltijas jūru un Rīgas jūras līci savieno Irbes šaurums. Vienā tā krastā ir Latvija, otrā - Sāremā sala (Igaunija):
 
saurums.png
  
Atsauce:
http://www.razna.lv/location_lv.htm
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:BaltijasJura.png