Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pasaules okeāns Pasaules okeāns, tā daļas. Jūras, līči un šaurumi
2. Viļņi un straumes Viļņu un straumju veidošanās

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāna daļas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Okeāna daļu nosaukumi
2. Okeānu izvietojums un nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbs ar karti
3. Okeāni, jūras, līči un šaurumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbs ar karti
4. Okeāna daļu lielums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pasaules okeāna un tā daļu lielumu salīdzinājums.
5. Viļņu un straumju rašanās 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Viļņu un straumju veidošanās cēloņi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāna daļas un to nosaukumi 00:00:00 vidēja 3♦ Pasaules okeāna daļu atainojums kartē
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 11♦ Pasaules okeāna daļas. Viļņi un straumes