Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Derīgo izrakteņu veidi 1♦
2. Derīgo izrakteņu īpašības 1♦
3. Derīgie izrakteņi kartēs 1♦
4. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs 1♦
5. Derīgo izrakteņu atradnes kartē 1♦
6. Derīgo izrakteņu izmantošana 1♦